İnsan Kaynakları

Dispofarma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak en büyük değerimiz çalışanlarımızdır.İnsan kaynakları departmanımız, şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, çalışan ihtiyaçlarını belirleyerek nitelikli insan gücü istihdamını amaçlıyor. Ekibimiz; çalışanlarımızın eğitim ve kariyerinin planlanması, motivasyonunun sağlanması, performansının takip edilerek değişime açık ve sürekli başarıya yönelik insanlar yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda;

Yeni pozisyonlar için bünyemizdeki yetkin insan kaynağını değerlendiriyor,
Personel alımında en uygun adayı uzun vadeli değerlendiriyor,
Tüm adayları, eşit fırsatlarda ve şeffaf süreçlerle seçiyor,
Çalışan sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratıyor ve bu ortamın devamlılığını sağlıyor,
İş arkadaşlarımızın kişisel ve performans gelişimlerini sağlayacak sistemler kuruyor ve işletiyor,
İş arkadaşlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlıyor, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapıyoruz.

Başvuru Formu